Sikkerhed

Kulsyrepatroner

Sikkerhedstips til håndtering af kulsyrepatroner

Sikker ved korrekt håndtering

En kulsyrepatron, som er fremstillet og påfyldt af AGA, opfylder alle bestemmelser og regler for trykbeholdere. Hvis flasken håndteres korrekt, er risikoen minimal. Du skal dog være opmærksom på, at kuldioxid fortrænger ilten i luften.

Sikkerhedsventil

Sørg for, at flasken ikke bliver udsat for kraftig opvarmning. Hvis trykket stiger, går sikkerhedsventilen i stykker og forhindrer dermed flasken i at eksplodere, men samtidig vil kuldioxiden slippe ud.

Håndteres med forsigtighed

Lad plastikproppen sidde på, når du opbevarer eller transporterer flasken. Kuldioxid er ikke farligt, men bør håndteres med forsigtighed. Kuldioxidlækage i trange rum med dårlig ventilation kan forårsage kvælning.

Opbevar altid kulsyrepatroner uden for børns rækkevidde